Test i poziom grup

Grupy maturalne podzielone są na 4 poziomy edukacyjne:

  • P-1: podstawowy – 1 (uczysz się od podstaw) – CEL: Zdać!
  • P-2: podstawowy – 2 (powtarzasz i uzupełniasz materiał egzaminacyjny) – CEL: Zdobyć jak najwięcej punktów z egzaminu maturalnego!
  • R-3: rozszerzony – 3 (powtarzasz i uzupełniasz materiał egzaminacyjny) – CEL: Zdobyć jak najwięcej punktów z egzaminu maturalnego!
  • R-4: rozszerzony – 4 (powtarzasz, uzupełniasz i pogłębiasz wiedzę – pod kątem wybranych studiów) – CEL: 100% z egzaminu maturalnego!

Poziom odpowiedniej grupy dla Ciebie ustalamy na podstawie wyniku testu diagnostycznego.

  • Test składa się z 20 pytań i trwa 20 minut.
  • Test możesz rozwiązać on-line.

Kursy maturalne prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

Test