Test i poziom grup

Grupy siódmoklasistów podzielone są na 2 poziomy edukacyjne:

  • Poziom A – nauka od podstaw (cel kursu: wyrównanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, bieżąca pomoc w szkolnych problemach);
  • Poziom B – nauka + rozszerzanie wiadomości (cel kursu: pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań, pomoc w przygotowaniach do konkursów i olimpiad).

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom A

  • Bardzo duże zaległości w nauce, brak podstaw z większości przedmiotów. Kłopoty wynikają z braku zainteresowania szkołą i nauką, brak motywacji. Uczeń po prostu się nie uczy.
  • W tej grupie znajdą się też osoby, które poświęcają bardzo dużo czasu na naukę, ale zwykle uczą się bez zrozumienia. Z prac klasowych otrzymują słabe oceny. Stres „paraliżuje” ucznia „pod tablicą” oraz przed sprawdzianami. Uczeń posiada informacje, których nie potrafi zastosować w praktyce.

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom B

  • Uczestnicy tych zajęć mogą mieć zaległości dotyczące niektórych zagadnień, mogą nie rozumieć tematów przez większość uważanych za trudniejsze. Ich zaległości to wynik braku systematyczności czy niezadowalającego sposobu nauczania danego przedmiotu w szkole (nauczyciel źle tłumaczy, dużo zastępstw itp.). Mówi się o nich „zdolni, ale leniwi”.
  • W tej grupie znajdą się też uczniowie bardzo zdolni, którzy nie mają praktycznie żadnych kłopotów z nauką, ale chcą mieć gwarancję poznania 100% wymaganego materiału na egzaminie. Pragną dostać się do wymarzonej szkoły, która zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingu i dlatego też liczą na 100% punktów z egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń, który zgłasza się do nas na kurs przechodzi krótki test wstępny (diagnostyczny).

  • Wynik z testu oraz sugestie rodzica i ucznia decydują o zakwalifikowaniu go do właściwej grupy.
  • Test obejmuje 20 pytań i trwa 20 minut (jeden przedmiot). Testy można rozwiązać on-line (po rejestracji).

Kursy dla siódmoklasistów prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

Test