Rekrutacja i test

Zasady przyjęć do szkoły online – minimum 30% z testu

W trosce o to, aby lekcje online spełniły oczekiwania wszystkich naszych uczniów przeprowadzamy test wstępny, który diagnozuje potrzeby i możliwości ucznia oraz kwalifikuje go (lub nie) na zajęcia online.

Rozpoczęcie lekcji online jest możliwe po uprzednim rozwiązaniu testu diagnostycznego. Uczeń, który uzyska minimum 30% punktów z testu będzie mógł wziąć udział w lekcjach online. Test obejmuje 20 pytań z przedmiotów występujących w wybranym przez ucznia module. Przewidziany czas na jego rozwiązanie to:

  • 25 minut  – moduł 1 (język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia)
  • 20 minut – moduł 2 (język polski i matematyka)
  • 20 minut – moduł 3 (historia i wiedza o społeczeństwie)

Testy można rozwiązać on-line po uprzedniej rejestracji

ZAREJESTRUJ >>