Procedury bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedury bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego – zajęcia stacjonarne organizowane przez CKU „Pitagoras” i CK „Pitagoras”

 (obowiązuje od 2 października 2021 r. do odwołania)

 1. Zajęcia stacjonarne organizowane przez CKU „Pitagoras” oraz CK „Pitagoras” odbywają się w budynku szkoły podstawowej przy ul. Elektoralnej 12/14 z możliwie najpełniejszym zastosowaniem zaleceń ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Na teren szkoły nie wchodzą rodzice / opiekunowie uczniów oraz inne osoby nie będące na liście kursantów „Pitagoras” oraz osób współpracujących z CKU „Pitagoras” oraz CK „Pitagoras”.
 3. Na zajęcia przychodzą tylko uczniowie i nauczyciele zdrowi – bez objawów przeziębienia, infekcji górnych dróg oddechowych i bez podwyższonej temperatury.
 4. Na zajęcia nie przychodzą uczniowie i nauczyciele, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczeń z objawami przeziębienia, infekcji górnych dróg oddechowych jest proszony o opuszczenie sali lekcyjnej oraz budynku szkoły.
 6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Uczeń wchodzący na teren szkoły dezynfekuje dłonie.
 7. Na terenie szkoły uczeń przebywa w maseczce ochronnej – zarówno w częściach wspólnych jak i salach lekcyjnych. Na terenie szkoły niedozwolone jest wyrzucanie zużytych maseczek.
 8. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy przybory. Przybory te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.
 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali dba o wietrzenie pomieszczenia w czasie przerwy od zajęć lub w trakcie zajęć, w miarę potrzeby.
 10. Nauczyciel prowadzi zajęcia w maseczce ochronnej.
 11. Nauczyciel przebywający na kwarantannie przeprowadzi zajęcia w formie zdalnej. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje – najszybciej jak to możliwe – drogą mailową (na adres e-mail będący loginem ucznia) zawiadomienie o braku zajęć stacjonarnych oraz instrukcje dotyczące organizacji lekcji zdalnych. Zastępcze zajęcia zdalne odbywać się będą w niedziele lub innym terminie ustalonym z całą grupą.
 12. W przypadku choroby nauczyciela zajęcia zostają przełożone i odpracowane w niedziele lub innym terminie ustalonym z całą grupą. W przypadku konieczności odwołania zajęć uczeń otrzymuje drogą mailową (na adres e-mail będący loginem ucznia) zawiadomienie o braku zajęć.
 13. W przypadku odgórnego zawieszenia działalności szkół i placówek oświatowych lub kwarantanny szkoły podstawowej przy ul. Elektoralnej 12/14 wszystkie kursy odbywają się w formie zdalnej wg harmonogramu zajęć stacjonarnych. W takiej sytuacji komunikaty i informacje umieszczane są tutaj: https://www.pitagoras.edu.pl/kategoria/aktualnosci/
 14. Pytania, wątpliwości, informacje proszę kierować na adres: ckupitagoras@wp.pl

Organizator zajęć