1. Regulamin kursów online

Regulamin kursów ONLINE przygotowujących do egzaminu maturalnego, egzaminu ósmoklasisty prowadzonych przez:

– Centrum Kształcenia Ustawicznego„ Pitagoras”,

– Centrum Kształcenia „Pitagoras”.

1. Organizator zajęć

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Pitagoras” i Centrum Kształcenia „Pitagoras” zwane dalej „Centrum” reprezentowane są przez Monikę Przybylską-Biczyk, nazywaną dalej Organizatorem.

„Centrum” zostało zarejestrowane 01.01.1998 r. i legitymuje się następującymi numerami: -Regon: 012852308, -NIP: 527-206-92-15.

W 2012 roku „Centrum” zostało zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako niepubliczna placówka oświatowa i legitymuje się następującymi numerami: 79 Pz, 1058 K.

2. Cel zajęć, program nauczania, nauczyciele

„Centrum” prowadzi zajęcia, których celem jest:

  • Przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi.
  • Wyrównywanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań u uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty.

3. Warunki nauczania

Każdy rodzaj kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np. choroba nauczyciela) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę.

  • Kursy online prowadzimy z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.
  • Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje link do logowania na lekcje z wybranego przedmiotu (nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem zajęć).
  • Link zostaje wysłany na adres e-mail (login) podany przy rejestracji na kurs.
  • Nie trzeba instalować żadnych aplikacji, wystarczy “kliknąć” w link do lekcji.
  • Logując się na zajęcia należy podać imię ucznia oraz e-mail (login).

4. Harmonogram zajęć – kiedy odbywają się zajęcia?

Kalendarz spotkań - kursy maturalne i ósmoklasisty 2022/2023

MiesiącPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
Październik 20223, 10, 17, 244, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 292, 9, 16, 23, 30
Listopad 20227, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 303, 10, 17, 244, 18, 255, 19, 266, 20, 27
Grudzień 20225, 12, 196, 13, 207, 14, 211, 8, 152, 9, 163, 10, 174, 11, 18
Styczeń 20232, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 2613, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 29
Luty 20236, 277, 281, 82, 93, 1045
Marzec 20236, 13, 20, 277, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 292, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 26
Kwiecień 20233451314, 21, 281, 15, 222, 16, 23

5. Ceny, rabaty, forma płatności

Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na www.pitagoras.edu.pl.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem.

Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto:

kursy maturalne: CKU „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 68 1500 1911 1219 1034 3686 0000

kursy ósmoklasisty: CK „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 26 1500 1911 1219 1035 0075 0000

Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

6. Warunki rezygnacji

Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć po drugim spotkaniu (w przypadku kursów rocznych) lub po pierwszym spotkaniu (w przypadku pozostałych kursów oprócz feryjnych) wynikającym z harmonogramu zajęć. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnikowi zostanie zwrócona w ciągu 7 dni cała opłata, jaką wniósł na rzecz „Centrum”. Zawiadomienie o rezygnacji wymaga formy pisemnej i powinno wpłynąć do „Centrum”  przed trzecim spotkaniem (kursy roczne) lub przed drugim spotkaniem (pozostałe kursy). Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać  elektronicznie na adres: pitagoras@pitagoras.edu.pl .

7. Postanowienia końcowe

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

Organizator zajęć