1. Regulamin kursów online

Regulamin kursów ONLINE przygotowujących do egzaminu maturalnego, egzaminu ósmoklasisty prowadzonych przez:

– Centrum Kształcenia Ustawicznego„ Pitagoras”,

– Centrum Kształcenia „Pitagoras”.

1. Organizator zajęć

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Pitagoras” i Centrum Kształcenia „Pitagoras” zwane dalej „Centrum” reprezentowane są przez Monikę Przybylską-Biczyk, nazywaną dalej Organizatorem.

„Centrum” zostało zarejestrowane 01.01.1998 r. i legitymuje się następującymi numerami: -Regon: 012852308, -NIP: 527-206-92-15.

W 2012 roku „Centrum” zostało zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako niepubliczna placówka oświatowa i legitymuje się następującymi numerami: 79 Pz, 1058 K.

2. Cel zajęć, program nauczania, nauczyciele

„Centrum” prowadzi zajęcia, których celem jest:

  • Przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi.
  • Wyrównywanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań u uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty.

3. Warunki nauczania

Każdy rodzaj kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np. choroba nauczyciela) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę.

  • Kursy online prowadzimy z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.
  • Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje link do logowania na lekcje z wybranego przedmiotu (nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem zajęć).
  • Link zostaje wysłany na adres e-mail (login) podany przy rejestracji na kurs.
  • Nie trzeba instalować żadnych aplikacji, wystarczy “kliknąć” w link do lekcji.
  • Logując się na zajęcia należy podać imię ucznia oraz e-mail (login).

4. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2024/2025 – kiedy odbywają się zajęcia?

Kalendarz spotkań - kursy maturalne i ósmoklasisty 2024/2025

MiesiącPnWtŚrCzPtSoNd
Wrzesień 202430----2829
Październik 20247
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Listopad 20244
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
8
15
22
29
9
16
23
30
10
17
24
Grudzień 20242
9
16
3
10
17
4
11
18
5
12
19
6
13
20
7
14
1
8
15
Styczeń 202513
20
27
7
14
21
28
8
15
22
29
9
16
23
30
10
17
24
31
11
18
25
12
19
26
Luty 202517
24
18
25
19
26
20
27
21
28
2223
Marzec 20253
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
Kwiecień 20257
14
1234
11
5
12
26
6
13
27

5. Ceny, rabaty, forma płatności

Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na www.pitagoras.edu.pl.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem.

Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto:

kursy maturalne: CKU „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 68 1500 1911 1219 1034 3686 0000

kursy ósmoklasisty: CK „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 26 1500 1911 1219 1035 0075 0000

Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

6. Warunki rezygnacji

Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć po drugim spotkaniu (w przypadku kursów rocznych) lub po pierwszym spotkaniu (w przypadku pozostałych kursów oprócz feryjnych) wynikającym z harmonogramu zajęć. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnikowi zostanie zwrócona w ciągu 7 dni cała opłata, jaką wniósł na rzecz „Centrum”. Zawiadomienie o rezygnacji wymaga formy pisemnej i powinno wpłynąć do „Centrum”  przed trzecim spotkaniem (kursy roczne) lub przed drugim spotkaniem (pozostałe kursy). Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać  elektronicznie na adres: pitagoras@pitagoras.edu.pl .

7. Postanowienia końcowe

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

Organizator zajęć