Regulamin

Regulamin kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego i ósmoklasisty prowadzonych przez:

– Centrum Kształcenia Ustawicznego„ Pitagoras”,

– Centrum Kształcenia „Pitagoras”.

1. Organizator zajęć

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Pitagoras” i Centrum Kształcenia „Pitagoras” zwane dalej „Centrum” z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50/3 reprezentowane są przez Monikę Przybylską-Biczyk, nazywaną dalej Organizatorem.

„Centrum” zostało zarejestrowane 10.12.1997r. i legitymuje się następującymi numerami: – Nr ewidencyjny: 254075, -Regon: 012852308, -NIP: 527-206-92-15.

W 2012 roku „Centrum” zostało zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako niepubliczna placówka oświatowa i legitymuje się następującymi numerami: 79 Pz, 1058 K.

2. Cel zajęć, program nauczania, nauczyciele

„Centrum” prowadzi zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi.

Zajęcia prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty.

3. Warunki nauczania

Zajęcia odbywają się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 oraz przy ul. Długiej 44/50. Kursy mogą dodatkowo odbywać się pod adresami wymienionymi na www.pitagoras.edu.pl (zakładka „Lokalizacja”).

Każdy rodzaj kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np. choroba nauczyciela) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę.

W ramach kursu maturalnego / ósmoklasisty przeprowadzany jest co najmniej jeden egzamin próbny.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 7 do 14 osób.

Grupy podzielone są wg poziomu zaawansowania uczestników.

Zmiana grupy wymaga zgody Organizatora zajęć.

Postępy w nauce oraz uczęszczanie uczniów na zajęcia są monitorowane.

4. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019/2020 – kiedy odbywają się zajęcia?

kursy ósmoklasisty i siódmoklasisty

MiesiącPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
Wrzesień 2019302829
Październik 20197, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 292, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 27
Listopad 20194, 11*, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 3010, 17, 24
Grudzień 20192, 9, 163, 10, 174, 11, 185, 12, 196, 13, 207, 14, 211, 8, 15, 22
Styczeń 20206*, 13, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 26
Luty 20203, 244, 255, 266, 277, 281, 292
Marzec 20202, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 29
Kwiecień 2020--12345

* istnieje możliwość odpracowania zajęć w innym terminie wspólnie ustalonym z grupą

kursy maturalne

MiesiącPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
Wrzesień 2019302829
Październik 20197, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 292, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 27
Listopad 20194, 11*, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 3010, 17, 24
Grudzień 20192, 9, 163, 10, 174, 11, 185, 12, 196, 13, 207, 14, 211, 8, 15, 22
Styczeń 20206*, 13, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 26
Luty 20203, 244, 255, 266, 277, 281, 292
Marzec 20202, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 29
Kwiecień 20206, 207, 211, 8, 15, 22**2, 16, 233, 17, 244, 18, 255, 19, 26

* istnieje możliwość odpracowania zajęć w innym terminie wspólnie ustalonym z grupą

**dotyczy kursu maturalnego z fizyki i kursów intensywnych

5. Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności

Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na www.pitagoras.edu.pl.

Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość dokonania wpłaty w ratach. W takim przypadku należy podpisać z Organizatorem kursów „Umowę płatności ratalnych”.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem.

Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto:

kursy maturalne: CKU „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 68 1500 1911 1219 1034 3686 0000

kursy siódmoklasisty, kursy ósmoklasisty: CK „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 26 1500 1911 1219 1035 0075 0000

W cenę kursu wliczone są wszelkie materiały pomocnicze.

Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

6. Warunki rezygnacji

Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć w trakcie kursu w dowolnym momencie jego trwania.

Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: pitagoras@pitagoras.edu.pl .

W przypadku opłaty za kurs wniesionej jednorazowo, należna nadpłata za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły zostaje pomniejszona o 20% i jest zwracana uczestnikowi przelewem na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z zajęć osób, które wybrały opłaty w systemie ratalnym obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia „Umowy płatności ratalnych” ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy może być dokonane tylko w formie pisemnej. W przypadku nadpłaty za lekcje, rozliczenie nastąpi do dnia wygaśnięcia umowy.

W przypadku rezygnacji po pierwszym lub po drugim spotkaniu wynikającym z harmonogramu zajęć, uczestnikowi zostanie zwrócona w ciągu 7 dni cała opłata, jaką wniósł na rzecz „Centrum”. Zawiadomienie o rezygnacji wymaga formy pisemnej i powinno wpłynąć do „Centrum”  przed trzecim spotkaniem. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać  elektronicznie na adres: pitagoras@pitagoras.edu.pl .

7. Zwrot kosztu kursu w przypadku niezdania egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie podstawowym

„Centrum” daje uczniowi gwarancję zdawalności pod warunkiem, że uczeń będzie stosował się do następujących zasad:

– uczeń musi być obecny na wszystkich zapowiedzianych sprawdzianach i musi je zaliczać,

– uczeń może maksymalnie opuścić 12% godzin zajęć w ramach jednego kursu,

– opłaty za zajęcia ucznia w „Centrum” muszą być dokonane zgodnie z ustalonym terminem płatności.

Jeżeli uczeń przestrzegający wyżej wymienionych zasad nie zdobędzie 30% punktów na egzaminie maturalnym z przedmiotu na poziomie podstawowym, na który uczęszczał w „Centrum”, to zostanie zwrócony mu koszt kursu za ten przedmiot.

8. Postanowienia końcowe

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

Organizator zajęć