Jak będą wyglądały zajęcia w najbliższym czasie?

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

przesyłanie ćwiczeń, prezentacji czy arkuszy drogą mailową to nie jest forma odpracowywania zajęć , jest to tylko wsparcie dla uczniów na wypadek braku możliwości dokończenia kursów w trybie stacjonarnym przed egzaminami.

W przypadku, gdy okoliczności nie pozwolą na dokończenie kursów przed egzaminami, przeprowadzimy zajęcia pt.: „Lepszy start do nowej szkoły”, a ich celem będzie realizacja materiału szkolnego, który „wypadł” z programu (niezrealizowane działy przez nauczycieli szkolnych) oraz wyrównanie różnicy programowej między szkołą podstawową a średnią czy szkołą średnią a wyższą po to, aby przyszli licealiści i studenci  nie doznali szoku w nowej szkole i nie musieli na starcie korzystać z korepetycji ze wszystkich przedmiotów.

Z ewaluacji naszych działań wynika, że ta forma zajęć wychodziła na przeciw początkowo nieuświadamianym potrzebom uczniów, którzy znaleźli się w środowisku nowej szkoły. Początki są zawsze wyzwaniem, choćby z tego powodu, że ujawniają różnice poziomów. Niektórzy uczniowie przeżywają to boleśnie, gdy okazuje się, że dotąd byli oceniani wysoko, a teraz ocena dostateczna jest sukcesem. Realizm życia szkolnego pokazuje, że nauczyciel nie “uśrednia” wymagań, tylko stara się podnieść poziom. Z tym problemem uczeń pozostaje sam w nowym, początkowo obcym, środowisku.

Nasz program “Lepszy start do nowej szkoły” ma za zadania uzupełnić braki, wyrównać poziom i spowodować łagodny, pozbawiony stresów początek kolejnego etapu edukacyjnego dla naszych uczniów.

W ubiegłych latach takie zajęcia organizowaliśmy a absolwenci byli z nich bardzo zadowoleni.

Od 18 marca 2020 prowadzimy kursy online. 95% uczniów skorzysta z takiego rozwiązania (mam nadzieję, że serwery to wytrzymają).
Dlaczego nie wszyscy uczniowie będą mieć zajęcia za pośrednictwem platformy online?

Niestety, stan zdrowia niektórych nauczycieli czy też przeszkody techniczne (np. zbyt „wolny” Internet) uniemożliwiły prowadzenie lekcji zgodnie z panującym trendem.

Wiem, że w obecnej sytuacji nie każdy uczeń / rodzic będzie zadowolony z zaproponowanych przez nas rozwiązań. Lekcji online również nie akceptują wszyscy rodzice (wolny Internet, jeden komputer do dyspozycji dla całej rodziny itp.) i proszą o przesyłanie materiałów drogą mailową.

Tak jak wspomniałam na wstępie, jeśli nie uda nam się dokończyć kursów przed egzaminami przeprowadzimy lekcje pt.: „Lepszy start do nowej szkoły”, na które zapraszam wszystkich mniej i bardziej zadowolonych uczestników.

Życzę Państwu spokoju, ostrożności i zdrowia.

Monika Przybylska-Biczyk – organizator kursów CKU „Pitagoras”