Kursy maturalne online, czyli przygotowanie do matury bez wychodzenia z domu

Kursy maturalne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, której zależy na jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Niestety obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie skutecznie

utrudnia lub wręcz uniemożliwia młodzieży uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych. Czy to oznacza, że przyszli maturzyści zostali pozostawieni sami sobie i samodzielnie muszą się przygotowywać do egzaminu? Oczywiście, że nie! Alternatywą dla zajęć stacjonarnych są profesjonalne kursy maturalne online, w których młodzież może uczestniczyć bez wychodzenia z domu – bezpiecznie, wygodnie i efektywnie.

Jakich przedmiotów możesz uczyć się na kursach online?

Kursy maturalne online co do zakresu przygotowania do egzaminu w niczym nie różnią się od kursów maturalnych realizowanych w ramach pracy stacjonarnej. Oznacza to, że podczas zajęć online uczniowie mogą zdobywać wiedzę i doskonalić kompetencje z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów maturalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zapraszamy na kursy maturalne online z:

  • matematyki,
  • języka polskiego,
  • języka obcego,
  • biologii,
  • geografii,
  • historii,
  • wiedzy o społeczeństwie.

Zapisując się na kursy maturalne online możesz wybrać poziom nauczania, ale wcześniej powinieneś rozwiązać test diagnostyczny. Dzięki podziałowi grup na poziomy zaawansowania uczysz się w grupie z osobami, które mają podobne potrzeby edukacyjne. Np. uczniowie, którzy nie mają wiedzy z danego przedmiotu (bo się nie uczyli czy zmienili profil klasy) mają szansę opanować materiał od podstaw, a nie „łatać dziury” z nadzieją, że na egzaminie padną pytania akurat z tego „wykutego” działu. Kursy online przygotowujące do matury realizowane są na dwóch poziomach edukacyjnych: P2, R3.

Czy nauka online jest skuteczna?

Wielu maturzystów zastanawia się, czy kursy maturalne online są w ogóle skuteczne. Wynika to z faktu, iż jakość prowadzenia lekcji w szkole zdalnej bywa różna i nie zawsze wystarczająca… W przypadku kursów maturalnych online organizowanych przez CKU „Pitagoras” zajęcia prowadzone są przez osoby doświadczone w pracy zdalnej, dysponujące odpowiednimi do tego narzędziami oraz indywidualnymi predyspozycjami do nauczania na odległość. Zajęcia są ciekawe i angażujące uczniów, a postępy w nauce na bieżąco sprawdzane i monitorowane. Kursy maturalne online są nie mniej skuteczne niż stacjonarne i cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród maturzystów.