Kursy czy korepetycje online?

Wielu uczniów przygotowujących się do matury czy testu ósmoklasisty uważa, że korepetycje online to najskuteczniejszy sposób na dobry wynik z egzaminów. Być może tak by było, gdyby korepetycje online prowadzili wyłącznie doświadczeni nauczyciele dysponujący odpowiednimi narzędziami

do prowadzenia lekcji online. W rzeczywistości wygląda to nieco inaczej… W obecnych czasach lekcje online prowadzi co drugi absolwent szkoły średniej (nawet nie będący studentem), bo jest to łatwy sposób na szybki zarobek. Korepetycje online to dziś nie uzupełnianie i utrwalanie wiedzy, lecz odrabianie prac domowych oraz pisanie sprawdzianów za uczniów… Osoby świadczące „usługi edukacyjne”, w tym korepetycje online bardzo często nie znają standardów wymagań egzaminacyjnych, nie mają opracowanego programu oraz metod nauczania jakich wymagają korepetycje online. Jeśli nie znasz sprawdzonego i doświadczonego nauczyciela, który prowadzi rzetelnie korepetycje online, skorzystaj z oferty Centrum Kształcenia Pitagoras, tu znajdziesz m.in. lekcje online dla ósmoklasistów i kursy online – matura. Lekcje i kursy online prowadzą u nas pełni pasji nauczyciele (egzaminatorzy / weryfikatorzy, laureaci konkursów „nauczyciel z powołania”, nauczyciel roku”), z którymi lekcje online są ciekawe, angażujące uczniów, a co najważniejsze – nie mniej skuteczne niż kursy stacjonarne. Ósmoklasisto, wykorzystaj efektywnie czas w ferie zimowe i przygotuj się do egzaminu na 100%. Serdecznie zapraszamy na feryjny kurs online od 11 do 16 stycznia 2021.

Plan zajęć – feryjny kurs online 8 klasa – matematyka:

Liczby i działania. Wyrażenia algebraiczne i równania. Geometria płaska. Geometria przestrzenna. Statystyka i zdarzenia losowe.

Plan zajęć – feryjny kurs online 8 klasa – język polski:

Rodzaje literackie. Gatunki literackie. Funkcje elementów konstrukcyjnych utworu. Problematyka utworów literackich (odbiór tekstów kultury). Fakt a opinia. Fikcja a kłamstwo. Intencje wypowiedzi. Agresja i manipulacja. Wypowiedź argumentacyjna. Style językowe. Rozprawka. Opowiadanie. Części mowy. Części zdania. Słowotwórstwo. Frazeologia.  Fonetyka.

Język angielski – feryjny kurs online 8 klasa – co Was czeka?

W tracie kursu będziemy utrwalać struktury gramatyczne (użycie czasów, strona bierna, pytania pośrednie, wyrażenia przyimkowe) poprzez rozwiązywanie testów wielokrotnego wyboru. Pracując na próbnych arkuszach egzaminacyjnych będziemy doskonalili umiejętności rozwiązywania tego typu zadań ze szczególnym naciskiem na zadania otwarte, w tym redagowanie wypowiedzi pisemnej.

Zapraszamy na kursy online i lekcje realizowane w trybie online!