Siódmoklasisto, już dziś możesz zaplanować swoje przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty 2021!

Siódmoklasisto, już dziś możesz zaplanować swoje przygotowanie do Egzaminu ósmoklasisty 2021 i wybrać najdogodniejszy dla siebie termin zajęć. Do 17 września proponujemy również specjalne rabaty… Serdecznie zapraszamy na kursy uczniów klas siódmych!

Egzamin ósmoklasisty 2021 – oferta kursów dla klas siódmych: matematyka, język polski, język angielski. Dwa poziomy edukacyjne: poziom A to nauka od podstaw, poziom B – nauka i rozszerzanie wiadomości. Kursy dla klas siódmych to systematyczne i dokładne realizowanie materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty, lecz nie tylko. W ramach zajęć uczeń otrzymuje pomoc  w zakresie przygotowywania do: sprawdzianów i prac klasowych, prac domowych, konkursów i olimpiad. Kurs z każdego przedmiotu to 54 godziny zajęć. Spotkania z jednego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu i trwają 105 min. …