Kursy siódmoklasisty

Gwarancja skuteczności

 Nasze doświadczenie 21 lat

Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki długoletniej działalności gwarantuje Ci skuteczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i naukę w wymarzonym LO.

Podział grup na poziomy edukacyjne

Kursy dla siódmoklasistów odbywają się w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Na starcie powinieneś rozwiązać test diagnozujący Twoje potrzeby. Test możesz rozwiązać on-line.

Kompetentni nauczyciele

Kursy przygotowawcze do testu ósmoklasisty prowadzą egzaminatorzy, weryfikatorzy, ale przede wszystkim pasjonaci i profesjonaliści. Zajęcia są ciekawe, a przekaz wiedzy zrozumiały.

Mała liczba osób w grupie (7 - 14)

Praca w małej grupie daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach wszystkim uczniom, co podwyższa skuteczność przygotowania do egzaminu po ósmej klasie.

egzamin ósmoklasisty 2021

aktualne kursy dla klas siódmych

Zapraszamy na kursy siódmoklasisty z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. Oferta kursów dla klas siódmych obejmuje przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na dwóch poziomach edukacyjnych: Poziom A – nauka od podstaw, Poziom B – nauka + rozszerzanie wiadomości . Na starcie powinieneś rozwiązać test diagnostyczny. Aktualne kursy dla klas siódmych:

Kurs dla siódmoklasistów

Matematyka-54

od 28 września 2019

brak miejsc
 • 54 godziny zajęć
 • 2 poziomy zaawansowania
 • 2 próbne egzaminy

Cena regularna 1299 zł

 

 

Rabat na drugi kurs: 10%

Rabat na trzeci kurs: 20%

Rabat dla rodzeństwa: -50 zł

Sprawdź

Kurs dla siódmoklasistów

J. Polski-54

od 28 września 2019

brak miejsc
 • 54 godziny zajęć
 • 2 poziomy zaawansowania
 • 2 próbne egzaminy

Cena regularna 1299 zł

 

 

Rabat na drugi kurs: 10%

Rabat na trzeci kurs: 20%

Rabat dla rodzeństwa: -50 zł

Sprawdź

Kurs dla siódmoklasistów

J. Angielski-54

od 28 września 2019

brak miejsc
 • 54 godziny zajęć
 • 2 poziomy zaawansowania
 • 2 próbne egzaminy

Cena regularna 1299 zł

 

 

Rabat na drugi kurs: 10%

Rabat na trzeci kurs: 20%

Rabat dla rodzeństwa: -50 zł

Sprawdź

CZAS START!

Jak zacząć naukę w Pitagorasie?

Siódmoklasisto! Zarejestruj się w naszym systemie i sprawdź dostępne terminy kursów dla klas siódmych. Rozwiąż test diagnostyczny. Test zajmie Ci maksymalnie 20 minut. Wybierz odpowiedni dla siebie kurs siódmoklasisty.

Kursy siódmoklasisty - więcej informacji

Egzamin Ósmoklasisty, czyli mała matura

 • Test ósmoklasisty wzbudza wiele obaw wynikających z obszernego zakresu wymaganych wiadomości i umiejętności oraz poziomu trudności zadań egzaminacyjnych, które bywają rozbudowane, skomplikowane.
 • Egzamin na zakończenie ósmej klasy nie tylko ma sprawdzać wiedzę uczniów, ale jest też narzędziem służącym do selekcji uczniów u progu szkoły średniej. To od wyniku testu oraz od ocen na świadectwie zależy, do jakiej szkoły zostanie przyjęty uczeń.
 • Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale nie ma możliwości go poprawić, by dostać się do lepszej szkoły.
 • Żeby osiągnąć dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, uczniowie muszą pracować długo, systematycznie i uważnie. Dużo zadań otwartych - to konieczność wyrażania sądów, wypracowanie ( argumentacyjne lub twórcze), dokładna znajomość lektur  to poważne wyzwanie.
 • Nie warto więc odkładać nauki i powtórek na ostatnią chwilę – systematyczna praca to większa szansa na kontynuację nauki w wybranej szkole średniej i lepszy start w dorosłe życie!

Kursy dla klas siódmych – korzyści z zajęć

Rozległy materiał przewidziany w podstawie programowej sprawia, że na dokładne omówienie zagadnień często brakuje szkolnego czasu. Prac domowych też jest dużo, a czasu na spokojne odrabianie mało. Nasze Centrum wspomaga funkcje szkoły, realizując autorskie programy edukacyjne dostosowane do potrzeb współczesnego świata, oczekiwań uczniów oraz rodziców i opiekunów. Na naszych kursach nie uczymy rutynowo i schematycznie. Prowadzimy zajęcia tak, aby realizowany materiał był dla każdego ucznia lżejszy, jasny i przyjemny. Ciekawa lekcja sprzyja szybszemu zapamiętywaniu i rozbudza zainteresowania uczniów. Kursy dla klas siódmych to systematyczne i dokładne realizowanie materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty, lecz nie tylko. W ramach zajęć uczeń otrzymuje pomoc  w zakresie przygotowywania do:
 • sprawdzianów i prac klasowych,
 • prac domowych,
 • konkursów i olimpiad.

Kursy dla klas siódmych – cele edukacyjne:

 • usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy,
 • utrwalenie materiału,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • zdobycie umiejętności gospodarowania czasem na sprawdzianach i egzaminie,
 • biegłe rozwiązywanie testów,
 • uzyskanie  wiary we własne możliwości,
 • poprawa samooceny w przygotowaniach do egzaminu,
 • polepszenie samopoczucia ucznia (mniejszy stres na sprawdzianach i egzaminie).
Liczy się nie tylko ugruntowanie wiedzy. Obok aspektu merytorycznego nasze kursy dla klas siódmych pokażą, jak radzić sobie ze stresem, uwierzyć we własne możliwości, zwiększyć pewność siebie oraz biegle rozwiązywać zadania na sprawdzianach, konkursach i egzaminach.

Szersze horyzonty – większe możliwości

Efekty naszej wspólnej pracy:
 • lepsze oceny na świadectwie w VII i VIII klasie,
 • wyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
 • większe szanse dostania się do wybranej szkoły średniej.

Roczne kursy dla klas siódmych – oferta

Przedmioty nauczania:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski.

Organizacja zajęć:

 • Kurs z każdego przedmiotu to 54 godziny zajęć.
 • Spotkania z jednego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu i trwają 105 min.
 • Zajęcia organizujemy w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście).
 • Terminy kursów podane są w zakładce „Terminy”.

Dwa poziomy edukacyjne

W trosce o to, aby kursy siódmoklasisty spełniły oczekiwania wszystkich uczniów, prowadzimy zajęcia na dwóch poziomach edukacyjnych:
 • Poziom A – nauka od podstaw (cel kursu: wyrównanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, bieżąca pomoc w szkolnych problemach);
 • Poziom B – nauka + rozszerzanie wiadomości (cel kursu: pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań, pomoc w przygotowaniach do konkursów i olimpiad).
Rekrutacja na kursy dla siódmoklasistów obejmuje test wstępny, który diagnozuje potrzeby i możliwości ucznia oraz kwalifikuje go do odpowiedniej grupy. Kursy dla uczniów klas siódmych prowadzone będą  w oparciu o autorskie programy edukacyjne zgodne z podstawą programową z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

Przebieg kursu dla uczniów klas siódmych

Na zajęciach nauczyciel będzie stosował różnorodne metody nauczania, których dobór zależy od przedmiotu oraz wiadomości i umiejętności uczniów: skrócona teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. Kursy siódmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego to również nauka i ćwiczenie wszelkich form wypowiedzi pisemnej występujących na egzaminie.

Dlaczego kursy Pitagoras są skuteczne?

O skuteczności naszych zajęć, a zatem o Twoich sukcesach w szkole, na konkursach i egzaminie decydują przede wszystkim:
 • profesjonalna kadra,
 • podział grup na poziomy zaawansowania,
 • sprawdzone programy i metody nauczania,
 • mała liczba osób w grupie.
Niewielkie grupy składające się z 7 — 14 osób i prowadzący je doświadczeni nauczyciele — egzaminatorzy oraz pasjonaci nauki - to gwarancja sukcesów, jakie od lat odnoszą absolwenci Centrum Kształcenia Pitagoras. Do tego odpowiednie warunki i metody nauczania oraz autorskie materiały gwarantują wysoką jakość nauki.

Zrealizuj swoje plany!

Wybór liceum lub technikum to pierwszy ważny krok na Twojej ścieżce edukacyjnej. W pośredni sposób przygotowuje Cię do podjęcia pracy zawodowej, rozwoju oraz kariery w wymarzonej dziedzinie.  Z nami nie tylko uzupełnisz braki — kursy dla uczniów klas siódmych to także propozycja dla ambitnych osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. Zapraszamy!

Egzamin Ósmoklasisty, czyli mała matura

 • Test ósmoklasisty wzbudza wiele obaw wynikających z obszernego zakresu wymaganych wiadomości i umiejętności oraz poziomu trudności zadań egzaminacyjnych, które bywają rozbudowane, skomplikowane.
 • Egzamin na zakończenie ósmej klasy nie tylko ma sprawdzać wiedzę uczniów, ale jest też narzędziem służącym do selekcji uczniów u progu szkoły średniej. To od wyniku testu oraz od ocen na świadectwie zależy, do jakiej szkoły zostanie przyjęty uczeń.
 • Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale nie ma możliwości go poprawić, by dostać się do lepszej szkoły.
 • Żeby osiągnąć dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, uczniowie muszą pracować długo, systematycznie i uważnie. Dużo zadań otwartych - to konieczność wyrażania sądów, wypracowanie ( argumentacyjne lub twórcze), dokładna znajomość lektur  to poważne wyzwanie.
 • Nie warto więc odkładać nauki i powtórek na ostatnią chwilę – systematyczna praca to większa szansa na kontynuację nauki w wybranej szkole średniej i lepszy start w dorosłe życie!

Kursy dla klas siódmych – korzyści z zajęć

Rozległy materiał przewidziany w podstawie programowej sprawia, że na dokładne omówienie zagadnień często brakuje szkolnego czasu. Prac domowych też jest dużo, a czasu na spokojne odrabianie mało. Nasze Centrum wspomaga funkcje szkoły, realizując autorskie programy edukacyjne dostosowane do potrzeb współczesnego świata, oczekiwań uczniów oraz rodziców i opiekunów. Na naszych kursach nie uczymy rutynowo i schematycznie. Prowadzimy zajęcia tak, aby realizowany materiał był dla każdego ucznia lżejszy, jasny i przyjemny. Ciekawa lekcja sprzyja szybszemu zapamiętywaniu i rozbudza zainteresowania uczniów. Kursy dla klas siódmych to systematyczne i dokładne realizowanie materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty, lecz nie tylko. W ramach zajęć uczeń otrzymuje pomoc  w zakresie przygotowywania do:
 • sprawdzianów i prac klasowych,
 • prac domowych,
 • konkursów i olimpiad.

Kursy dla klas siódmych – cele edukacyjne:

 • usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy,
 • utrwalenie materiału,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • zdobycie umiejętności gospodarowania czasem na sprawdzianach i egzaminie,
 • biegłe rozwiązywanie testów,
 • uzyskanie  wiary we własne możliwości,
 • poprawa samooceny w przygotowaniach do egzaminu,
 • polepszenie samopoczucia ucznia (mniejszy stres na sprawdzianach i egzaminie).
Liczy się nie tylko ugruntowanie wiedzy. Obok aspektu merytorycznego nasze kursy dla klas siódmych pokażą, jak radzić sobie ze stresem, uwierzyć we własne możliwości, zwiększyć pewność siebie oraz biegle rozwiązywać zadania na sprawdzianach, konkursach i egzaminach.

Szersze horyzonty – większe możliwości

Efekty naszej wspólnej pracy:
 • lepsze oceny na świadectwie w VII i VIII klasie,
 • wyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
 • większe szanse dostania się do wybranej szkoły średniej.

Roczne kursy dla klas siódmych – oferta

Przedmioty nauczania:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język angielski.

Organizacja zajęć:

 • Kurs z każdego przedmiotu to 54 godziny zajęć.
 • Spotkania z jednego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu i trwają 105 min.
 • Zajęcia organizujemy w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście).
 • Terminy kursów podane są w zakładce „Terminy”.

Dwa poziomy edukacyjne

W trosce o to, aby kursy siódmoklasisty spełniły oczekiwania wszystkich uczniów, prowadzimy zajęcia na dwóch poziomach edukacyjnych:
 • Poziom A – nauka od podstaw (cel kursu: wyrównanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, bieżąca pomoc w szkolnych problemach);
 • Poziom B – nauka + rozszerzanie wiadomości (cel kursu: pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań, pomoc w przygotowaniach do konkursów i olimpiad).
Rekrutacja na kursy dla siódmoklasistów obejmuje test wstępny, który diagnozuje potrzeby i możliwości ucznia oraz kwalifikuje go do odpowiedniej grupy. Kursy dla uczniów klas siódmych prowadzone będą  w oparciu o autorskie programy edukacyjne zgodne z podstawą programową z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

Przebieg kursu dla uczniów klas siódmych

Na zajęciach nauczyciel będzie stosował różnorodne metody nauczania, których dobór zależy od przedmiotu oraz wiadomości i umiejętności uczniów: skrócona teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. Kursy siódmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego to również nauka i ćwiczenie wszelkich form wypowiedzi pisemnej występujących na egzaminie.

Dlaczego kursy Pitagoras są skuteczne?

O skuteczności naszych zajęć, a zatem o Twoich sukcesach w szkole, na konkursach i egzaminie decydują przede wszystkim:
 • profesjonalna kadra,
 • podział grup na poziomy zaawansowania,
 • sprawdzone programy i metody nauczania,
 • mała liczba osób w grupie.
Niewielkie grupy składające się z 7 — 14 osób i prowadzący je doświadczeni nauczyciele — egzaminatorzy oraz pasjonaci nauki - to gwarancja sukcesów, jakie od lat odnoszą absolwenci Centrum Kształcenia Pitagoras. Do tego odpowiednie warunki i metody nauczania oraz autorskie materiały gwarantują wysoką jakość nauki.

Zrealizuj swoje plany!

Wybór liceum lub technikum to pierwszy ważny krok na Twojej ścieżce edukacyjnej. W pośredni sposób przygotowuje Cię do podjęcia pracy zawodowej, rozwoju oraz kariery w wymarzonej dziedzinie.  Z nami nie tylko uzupełnisz braki — kursy dla uczniów klas siódmych to także propozycja dla ambitnych osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. Zapraszamy!

Grupy siódmoklasistów podzielone są na 2 poziomy edukacyjne:

 • Poziom A – nauka od podstaw (cel kursu: wyrównanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, bieżąca pomoc w szkolnych problemach);
 • Poziom B – nauka + rozszerzanie wiadomości (cel kursu: pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań, pomoc w przygotowaniach do konkursów i olimpiad).

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom A

 • Bardzo duże zaległości w nauce, brak podstaw z większości przedmiotów. Kłopoty wynikają z braku zainteresowania szkołą i nauką, brak motywacji. Uczeń po prostu się nie uczy.
 • W tej grupie znajdą się też osoby, które poświęcają bardzo dużo czasu na naukę, ale zwykle uczą się bez zrozumienia. Z prac klasowych otrzymują słabe oceny. Stres "paraliżuje" ucznia "pod tablicą" oraz przed sprawdzianami. Uczeń posiada informacje, których nie potrafi zastosować w praktyce.

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom B

 • Uczestnicy tych zajęć mogą mieć zaległości dotyczące niektórych zagadnień, mogą nie rozumieć tematów przez większość uważanych za trudniejsze. Ich zaległości to wynik braku systematyczności czy niezadowalającego sposobu nauczania danego przedmiotu w szkole (nauczyciel źle tłumaczy, dużo zastępstw itp.). Mówi się o nich „zdolni, ale leniwi”.
 • W tej grupie znajdą się też uczniowie bardzo zdolni, którzy nie mają praktycznie żadnych kłopotów z nauką, ale chcą mieć gwarancję poznania 100% wymaganego materiału na egzaminie. Pragną dostać się do wymarzonej szkoły, która zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingu i dlatego też liczą na 100% punktów z egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń, który zgłasza się do nas na kurs przechodzi krótki test wstępny (diagnostyczny).

 • Wynik z testu oraz sugestie rodzica i ucznia decydują o zakwalifikowaniu go do właściwej grupy.
 • Test obejmuje 20 pytań i trwa 20 minut (jeden przedmiot). Testy można rozwiązać on-line (po rejestracji).
Kursy dla siódmoklasistów prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

Test

Bardzo dbamy o dobór kadry, aby nauka była dla Was skuteczna i przyjemna.

Nasi nauczyciele:
 • to osoby z powołania i z charyzmą, uczą przystępnie i skutecznie;
 • to osoby polecone i sprawdzone przez uczniów (prowadzimy badania ankietowe, organizujemy konkursy na najlepszego nauczyciela);
 • uczą w szkołach podstawowych, szkołach średnich oraz wyższych;
 • uczą, bo lubią i potrafią to robić!

Poznaj ich!

Ceny

Kurs siódmoklasisty roczny - 54 godziny - jeden przedmiot:
 • Regularna -  1299 zł
 • W ratach miesięcznych – 199 zł/miesiąc

Rabaty

 • 10% na drugi kurs
 • 20% na trzeci kurs
 • 50 zł dla rodzeństwa

Zasady finansowe

 • 2 próbne lekcje (1 kurs)
 • Możliwość rezygnacji w trakcie kursu
 • Materiały edukacyjne bez dodatkowych opłat

Numer konta - kursy gimnazjalne

 • "Pitagoras" Centrum Kształcenia, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
 • Santander Bank: 26 1500 1911 1219 1035 0075 0000

Główne punkty prowadzenia zajęć:

 • Śródmieście: Elektoralna 12/14 (w pobliżu pl. Bankowego, Zespół Szkół, wejście na teren szkoły od strony ul. Orlej). Patrz MAPA
 • Śródmieście: Długa 44/50 (przy pl. Bankowym, 60 m od stacji metra "Ratusz Arsenał"; budynek Instytutu Tele- i radiotechnicznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Nauk Ekonomicznych, wejście od strony ul. Bohaterów Getta). Patrz MAPA

Dodatkowe punkty prowadzenia zajęć:

 • Wola: Deotymy 37 (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum). Patrz MAPA
 • Żoliborz: Popiełuszki 5 (Zespół Szkół). Patrz MAPA
 • Mokotów: Sobieskiego 68 (Zespół Szkół). Patrz MAPA
 • Bródno: Toruńska 23 (Gimnazjum). Patrz MAPA
 • Ursynów: Koncertowa 4 (Gimnazjum). Patrz MAPA
 • Tarchomin: Płużnicka 4 (Gimnazjum). Patrz MAPA

Ważna informacja!

 • Podział grup na poziomy edukacyjne gwarantujemy w Śródmieściu. W pozostałych punktach prowadzenia zajęć grupy są przypadkowe (zróżnicowany poziom uczestników).

Matematyka

Jaki kurs?Jaki poziom?Jaki dzień?O której?Od kiedy?Rezerwacje
Roczny-54godz.ASobota09.05 - 10.5028.09.2019Zapisz się >>
Roczny-54godz.BSobota11.00 - 12.4528.09.2019Zapisz się >>

Język polski

Jaki kurs?Jaki poziom?Jaki dzień?O której?Od kiedy?Rezerwacje
Roczny-54godz.ASobota11.00 - 12.4528.09.2019Zapisz się >>
Roczny-54godz.BSobota09.05 - 10.5028.09.2019Zapisz się >>

Język angielski

Jaki kurs?Jaki poziom?Kiedy?O której?Od kiedy?Rezerwacje
Roczny-54godz.APiątek16.25 - 18.1004.10.2019Zapisz się >>
Roczny-54godz.ASobota11.00 - 12.4528.09.2019Zapisz się >>
Roczny-54godz.BPoniedziałek16.25 - 18.1030.09.2019Zapisz się >>
Roczny-54godz.BSobota12.55 - 14.4028.09.2019Zapisz się >>
 

Kiedy są zajęcia? Kalendarz spotkań:

MiesiącPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
Wrzesień 2019302829
Październik 20197, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 292, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 27
Listopad 20194, 11*, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 3010, 17, 24
Grudzień 20192, 9, 163, 10, 174, 11, 185, 12, 196, 13, 207, 14, 211, 8, 15, 22
Styczeń 20206*, 13, 20, 277, 14, 21, 288, 15, 22, 299, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 26
Luty 20203, 244, 255, 266, 277, 281, 292
Marzec 20202, 9, 16, 23, 303, 10, 17, 24, 314, 11, 18, 255, 12, 19, 266, 13, 20, 277, 14, 21, 281, 8, 15, 22, 29
Kwiecień 2020--12345
* istnieje możliwość odpracowania zajęć w innym terminie wspólnie ustalonym z grupą

Skuteczność nauczania, wyniki absolwentów 2018/2019

(na podstawie ankiety - sierpień 2019)

Podane wyniki są średnią arytmetyczną ocen, jakie wystawili nam nasi absolwenci roku szkolnego 2018/2019. Poniższym pytaniom należało przyporządkować odpowiedzi od 1 do 6 (6 – zdecydowanie tak,  5 – tak,  4 – raczej tak,  3 – trudno powiedzieć,  2 – raczej nie,  1 – nie)

Ocena skuteczności kursów 2018/2019

PytanieŚrednia ocena ósmoklasistówŚrednia ocena maturzystów
Czy zajęcia były prowadzone w interesujący sposób?5,25,2
Czy nauczyciel przekazywał wiedzę w jasny, zrozumiały sposób?5,45,4
Czy nauczyciel był życzliwy i chętny do pomocy?5,45,7
Czy kurs spełnił Twoje oczekiwania?5,25,1
Czy poleciłbyś zajęcia z tym nauczycielem swoim znajomym?5,35,4

Średnie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty 2019

PrzedmiotPitagorasWoj. mazowieckiePolska
Matematyka85%50%45%
J. polski83%67%63%
J. angielski93%65%59%
88% ósmoklasistów dostało się do wybranych przez siebie szkół ! 93% ósmoklasistów poleciłoby kursy "Pitagorasa" swoim znajomym.  

Jak możesz zapisać się na kurs?

 

PRZEZ INTERNET

Zarejestruj się, aby w łatwy i szybki sposób móc zapisać się na wybrany kurs.   ZAREJESTRUJ SIĘ

TELEFONICZNIE

Zadzwoń do nas:     605 586 537  

OSOBIŚCIE

  Umów się na spotkanie:   605 586 537  
    .

Zapewniamy

Wstępny test diagnostyczny

Lekcje próbne

Materiały dydaktyczne

Próbne egzaminy

Bezpłatne konsultacje

Pomoc w wyborze szkoły

Najczęściej zadawane pytania

Kto prowadzi kursy dla siódmoklasistów?

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Wielu z nich to laureaci konkursu "Nauczyciel z powołania".

Kto prowadzi kursy dla siódmoklasistów?

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Wielu z nich to laureaci konkursu "Nauczyciel z powołania".
Zajęcia w ramach kursu siódmoklasisty prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem go do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć. W trakcie kursu nauczyciel będzie stosował różnorodne metody nauczania, których dobór zależeć będzie od przedmiotu nauczania oraz wiadomości i umiejętności uczestników zajęć. Będzie teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. Będą również kartkówki, sprawdziany, egzaminy próbne i prace domowe (dla chętnych). Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę procentową.
Tak i mogą to być: opracowania własne, podręczniki i zbiory zadań ogólnodostępne, repetytoria, kserokopie, płyty CD. Wszystko jest w cenie kursu.
Od 7 do 14 i decyduje o tym przypadek.
Roczny kurs siódmoklasisty obejmuje 54 godziny lekcyjne zajęć. Spotkania w ramach jednego kursu odbywają się raz w tygodniu i trwają 105 min.
Aktualne ceny kursów podane są w zakładce „Ceny i rabaty”. Kurs można opłacać w ratach miesięcznych lub jednorazowo.
Kursy dla siódmoklasistów odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w Pobliżu pl. Bankowego przy ul. Długiej 44/50 oraz przy ul. Elektoralnej 12/14. Dodatkowo zajęcia mogą odbywać się w innej lokalizacji (szczegóły w zakładce „Lokalizacja.
Wszystkie dostępne terminy zajęć podane są w zakładce „Terminy”.
Tak, można. Ewentualna nadpłata za lekcje, które się jeszcze nie odbyły zostaje uczniowi zwrócona w 80%.
Tak. Pierwsze dwa spotkania traktujemy jako próbne lekcje. W przypadku, gdy uczeń po dwóch spotkaniach zrezygnuje, zwracamy mu całą kwotę, jaką wpłacił przy zapisie na kurs.
Oczywiście. Co roku w lipcu i sierpniu przeprowadzamy ankietę wśród absolwentów. Wyniki ankiet są opublikowane w zakładce „Wyniki absolwentów”.