Kursy maturalne chemia

Kursy maturalne chemia – CKU Pitagoras – Warszawa

Kursy maturalne z chemii prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli licealnych i/lub akademickich według przygotowanych przez nich programów uwzględniających wytyczne Komisji Egzaminacyjnej z jednoczesnym uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu zaawansowania uczestników kursów.

Celem kursów jest uzupełnienie, uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy oraz biegłe rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Kursy maturalne z chemii są doskonałym sposobem na usystematyzowanie wiedzy oraz na uzupełnienie wszelkich zaległości powstałych we wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Kursy maturalne z chemii skierowane są do osób, które pragną bez problemu sprostać wymaganiom stawianym na egzaminie maturalnym z chemii.

Dwa poziomy edukacyjne

Kursy maturalne z chemii organizujemy na dwóch poziomach Edukacyjny:

 • R-3: Poziom rozszerzony 3 (średnio zaawansowany),
 • R-4: Poziom rozszerzony 4 (zaawansowany).

O wyborze poziomu decyduje wynik z testu diagnostycznego.

Kursy maturalne z chemii oferują nabycie lub doskonalenie umiejętności:

 • korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł (tabel, wykresów, rycin);
 • opisywania przebiegu procesów i zjawisk chemicznych;
 • rozumowania, argumentowania i wyciągania wniosków,
 • projektowania doświadczeń i analizowania wyników,
 • korzystania z narzędzi matematycznych na potrzeby opisywania i analizowania zjawisk oraz procesów,
 • myślenia naukowego,
 • poprawnej interpretacji czasowników operacyjnych występujących w arkuszach maturalnych,
 • gospodarowania czasem egzaminacyjnym.

Kursy maturalne chemia – przebieg zajęć:

 • Metodyka – wykład, dyskusja, pogadanka, ćwiczenia, praca z zestawami zadań maturalnych, kartkówki, prace domowe.
 • Podczas kursu odbywają się dwie próbne matury (autorskie arkusze przygotowane przez egzaminatora).
 • System oceniania – na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę procentową.
 • Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów do ćwiczeń (karty prac, arkusze maturalne).
 • Przekazane są im wskazówki do pracy z arkuszem oraz informacje o najczęściej popełnianych błędach maturzystów.
 • Uzyskują regularne informacje zwrotne dotyczące postępów w nauce oraz korekty popełnianych przez nich błędów wraz z sugestiami do dalszej pracy.
 • Otrzymują możliwość bieżących konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Organizacja zajęć – kursy maturalne z chemii:

 • zajęcia odbywają się raz tygodniu i trwają 135 min,
 • grupy liczą 7 – 14 osób,
 • kursy maturalne z chemii odbywają się w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście),
 • Terminy i ceny kursów maturalnych podane są w zakładkach: „Terminy” oraz „Ceny i rabaty”.

Co wyróżnia kursy maturalne organizowane przez CKU Pitagoras – Warszawa?

 • Mamy bogate doświadczenie (od 21 lat przygotowujemy do egzaminów maturalnych).
 • Uczymy w małych grupach, które dzielimy na poziomy zaawansowania.
 • Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie.
 • Współpracujemy z wybitnymi nauczycielami.
 • Zapewniamy lekcje próbne i możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

Zapraszamy również na kursy maturalne z innych przedmiotów!