Kursy maturalne język angielski

Kursy maturalne język angielski – CKU Pitagoras Warszawa

Egzamin maturalny z języka angielskiego jest jednym z egzaminów obowiązkowych dla absolwentów pragnących uzyskać świadectwo maturalne.

Egzamin ten składa się z dwóch części: egzaminu ustnego i pisemnego.

Egzamin pisemny jest zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym, natomiast dla części ustnej nie określa się tego poziomu.

Kursy maturalne z języka angielskiego prowadzone są przez Panią Agnieszkę Straszewską – nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, posiadającą status nauczyciela dyplomowanego oraz uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka angielskiego.

W jaki sposób kursy maturalne z języka angielskiego przygotowują do egzaminu maturalnego?

Programy zajęć zostały opracowane i przygotowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i opisanych w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2022/2023.

Kursy maturalne – język angielski – matura ustna

Kursy maturalne z języka angielskiego przygotowują uczniów do:

 • rozmowy z egzaminatorami z odgrywaniem roli,
 • opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Kursy maturalne – język angielski – matura pisemna na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Kursy maturalne z języka angielskiego przygotowują uczniów do:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych;
 • umiejętności pisania prostych tekstów użytkowych wymaganych na poziomie podstawowym;
 • umiejętności pisania wszystkich form pisemnych, wymaganych na poziomie rozszerzonym.

 Kursy maturalne język angielski – korzyści

Kursy maturalne z języka angielskiego zapewniają uczestnikom zajęć:

 • pełną i aktualną informacje na temat egzaminu;
 • wskazówki przydatne przy rozwiązaniu zadań maturalnych;
 • ćwiczenia pozwalające wykorzystać podane rady i wskazówki w praktyce;
 • listy przydatnych zwrotów do egzaminów ustnego i wypowiedzi pisemnych;
 • wzory wszystkich form pisemnych wymaganych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • możliwość utrwalenia gramatyki i słownictwa opracowanych w formie zadań pojawiających się na egzaminie i najczęściej sprawdzanych podczas egzaminu;
 • różnorodne ćwiczenia gramatyczne i leksykalne służące wzbogacaniu znajomości struktur, kolokacji, czasowników złożonych, wyrażeń itd., dzięki czemu poszerzana jest znajomość języka angielskiego i nabywana jest większa swoboda podczas wypowiedzi ustnej;
 • utrwalanie słownictwa związanego z każdym tematem z listy tematów maturalnych;
 • przeprowadzenie kilku próbnych egzaminów maturalnych, ocenienie i skomentowanie wyników;
 • przeprowadzanie ciekawych lekcji i jednocześnie zapewnianie dobrego, przygotowania do egzaminu maturalnego;
 • profesjonalne, życzliwe i indywidualne podejście do uczniów.

Stąd wiele indywidualnych sukcesów dzięki kursom maturalnym – język angielski – CKU Pitagoras Warszawa.

Organizacja zajęć – kursy maturalne – język angielski:

 • zajęcia odbywają się raz tygodniu i trwają 120 min,
 • grupy liczą 7 – 14 osób,
 • kursy maturalne z języka angielskiego odbywają się w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście),
 • Terminy i ceny kursów maturalnych podane są w zakładkach: „Terminy” oraz „Ceny i rabaty”.

Zapraszamy na kursy maturalne z języka angielskiego!