Kursy/korepetycje Warszawa

...egazmin to pestka!Życzymy owocnej nauki!

Nasza misja
 

Naszym zadaniem jest przede wszystkim wyrównywanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań u uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzimy wg autorskich programów zgodnych z podstawą programową i wymaganiami CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Nadrzędnym celem kursów maturalnych i ósmoklasisty jest, aby każdy uczeń osiągnął jak najlepszy wynik na egzaminie i mógł kontynuować naukę w wymarzonej szkole.

Korzyści z nauki w Pitagorasie

Kursy przygotowawcze do egzaminów "Pitagoras" to 100% zaangażowania z naszej strony, bardzo dobre warunki nauczania i przyjazne zasady współpracy. Gwarantujemy skuteczność i sukces na egzaminie!

Mamy doświadczenie 

(26 lat)

Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki długoletniej działalności gwarantuje Ci skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego lub na koniec klasy ósmej.

Grupy dzielimy na poziomy zaawansowania

Kursy maturalne i ósmoklasisty odbywają się w grupach o różnym stopniu zaawansowania uczniów. Na starcie powinieneś rozwiązać test diagnozujący Twoje potrzeby.

Uczą kompetentni nauczyciele

Kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty prowadzą egzaminatorzy, weryfikatorzy, ale przede wszystkim pasjonaci i profesjonaliści.

Mamy sprawdzone programy i metody

Na kursach maturalnych, i ósmoklasisty realizujemy autorskie programy zgodne ze standardami CKE. Metody nauczania dostosowujemy do poziomu grup.

Organizujemy próbne egzaminy

W ramach jednego kursu maturalnego czy ósmoklasisty weźmiesz udział w co najmniej jednym próbnym egzaminie. Arkusze zostaną sprawdzone i ocenione przez egzaminatorów.

Uczymy w małych grupach (7 - 14 osób)

Praca w małej grupie daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach wszystkim uczniom, co podwyższa skuteczność przygotowania do matury i egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy lekcje

Pierwsze dwa spotkania w ramach jednego kursu rocznego traktujemy jako próbne lekcje. Jeśli zrezygnujesz z zajęć po tym czasie, otrzymasz zwrot całej opłaty za kurs.

Skuteczność lub zwrot kosztów kursu

Centrum Pitagoras daje uczniowi gwarancję zdawalności egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

 
Aktualności

Wieści z pitagorasa

Korepetycje, kursy Warszawa

Kursy przygotowawcze do egzaminów czy korepetycje?

Egzaminy kończące szkołę dla większości uczniów są nie tylko sprawdzianem ich wiedzy, ale także prawdziwym testem charakteru. Nie bez powodu matura nazywana jest egzaminem dojrzałości, a do testów gimnazjalnych czy ósmoklasisty przygotowujesz się przez wiele miesięcy. Aby nauka była efektywna i przyniosła oczekiwane rezultaty, niezbędna jest systematyczność oraz realizowanie założonego planu edukacji. Bywa, że w natłoku innych obowiązków uczeń gubi się w ilości materiału do powtórzenia oraz przyswojenia. Aby zła organizacja nie stanęła na przeszkodzie w osiągnięciu sukcesu, polecamy kursy przygotowujące do egzaminów, które są dobrą alternatywą dla korepetycji. Prowadzimy zajęcia z matematyki, skupiając się na wymaganej podstawie programowej, która obowiązuje na egzaminach. Oprócz tego w ofercie mamy także polski oraz inne przedmioty, z których przygotowujemy naszych uczniów do testów końcowych.

Korepetycje Warszawa - oferta Centrum Kształcenia Pitagoras

Pierwszą formą zajęć w warszawskim Centrum Kształcenia Pitagoras były korepetycje (Warszawa, rok 1997). Początkowo lekcje prowadziliśmy z podstawowych przedmiotów takich jak matematyka, która stwarzała najwięcej problemów uczniom. Również polski standardowo znajdował się w ofercie naszych korepetycji, jednak z uwagi na błyskawicznie wzrastającą liczbę uczniów, wprowadziliśmy lekcje w grupach. Aby zachować indywidualny charakter zajęć, jaki mają właśnie korepetycje, przeprowadzaliśmy testy i ankiety wśród uczniów, aby łączyć podobnych z podobnymi. Taki sposób doboru uczniów do grup funkcjonuje do dziś. Dzięki temu nasze kursy wyróżniają się bardzo wysoką efektywnością, nie mniejszą niż korepetycje. Praca w grupie na podobnym poziomie jest dla uczniów motywująca i mobilizująca. Zajęcia są bardziej dynamiczne, żywiołowe i twórcze niż korepetycje.

Korepetycje na terenie Warszawy.

Matematyka to przedmiot, w którym nawet podstawy mogą sprawiać problemy, dlatego podział grup ze względu na poziom, jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. To samo dotyczy języków obcych. Aby jak najlepiej dostosować poziom zajęć do rzeczywistego poziomu grupy, co dotychczas wyróżniało korepetycje indywidualne, a zarazem zapewnić dynamikę lekcji uczniów uczęszczających na język angielski również łączymy zgodnie z zasadą podobny z podobnymi. Także polski prowadzony jest według indywidualnych potrzeb uczniów, co zwiększa skuteczność lekcji. Porównując wyniki z egzaminów naszych absolwentów, którzy uczęszczali na korepetycje z wynikami absolwentów kursów przygotowawczych, nie zauważyliśmy żadnych różnic, które świadczyłyby o przewadze korepetycji nad zajęciami w grupach. W Warszawie jest bardzo duży wybór w branży korepetycje, a nasze kursy to dobra alternatywa dla zajęć indywidualnych – mamy sprawdzony zespół pedagogiczny, skuteczne metody i dobre programy nauczania. A dynamika pracy w zespole pozwala nam oferować znacznie lepsze wyniki nauczania niż korepetycje – niezależnie czy chodzi o język angielski, matematykę czy język polski. Prowadzimy także kursy i lekcje online.