Kursy Pitagoras

... egzamin to pestka!

- Życzymy owocnej nauki! -

Nasza misja

Naszym zadaniem jest przede wszystkim wyrównywanie szans u uczniów mających różnego rodzaju trudności w edukacji szkolnej, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań u uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzimy wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Nadrzędnym celem kursów maturalnych, ósmoklasisty i kursów dla klas siódmych jest, aby każdy uczeń osiągnął jak najlepszy wynik na egzaminie i mógł kontynuować naukę w wymarzonej szkole.

 

Dlaczego warto?

Korzyści z nauki w Pitagorasie

Kursy przygotowawcze do egzaminów "Pitagoras" to 100% zaangażowania z naszej strony, bardzo dobre warunki nauczania i przyjazne zasady współpracy. Gwarantujemy skuteczność i sukces na egzaminie!

Mamy  doświadczenie (21 lat)

Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki długoletniej działalności gwarantuje Ci skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego lub na koniec klasy ósmej.

Grupy dzielimy na poziomy zaawansowania

Kursy maturalne, ósmoklasisty i siódmoklasisty odbywają się w grupach o różnym stopniu zaawansowania uczniów. Na starcie powinieneś rozwiązać test diagnozujący Twoje potrzeby.

Uczą kompetentni nauczyciele

Kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty prowadzą egzaminatorzy, weryfikatorzy, ale przede wszystkim pasjonaci i profesjonaliści.

Mamy sprawdzone programy i metody

Na kursach maturalnych, i ósmoklasisty realizujemy autorskie programy zgodne ze standardami CKE. Metody nauczania dostosowujemy do poziomu grup.

Organizujemy próbne egzaminy

W ramach jednego kursu maturalnego czy ósmoklasisty weźmiesz udział w dwóch próbnych egzaminach. Arkusze zostaną sprawdzone i ocenione przez egzaminatorów.

Uczymy w małych grupach (4 - 14 osób)

Praca w małej grupie daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach wszystkim uczniom, co podwyższa skuteczność przygotowania do matury i egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy lekcje próbne

Pierwsze dwa spotkania w ramach jednego kursu traktujemy jako próbne lekcje. Jeśli zrezygnujesz z zajęć po tym czasie, otrzymasz zwrot całej opłaty za kurs.

W trakcie kursu można zrezygnować z zajęć

Z kursów przygotowawczych do egzaminów można zrezygnować bez podawania powodu. Otrzymasz 80% wartości lekcji, które się jeszcze nie odbyły.

Aktualności

Wieści z Pitagorasa

Kursy / korepetycje Warszawa

Kursy przygotowawcze do egzaminów czy korepetycje?

Egzaminy kończące szkołę dla większości uczniów są nie tylko sprawdzianem ich wiedzy, ale także prawdziwym testem charakteru. Nie bez powodu matura nazywana jest egzaminem dojrzałości, a do testów gimnazjalnych czy ósmoklasisty przygotowujesz się przez wiele miesięcy. Aby nauka była efektywna i przyniosła oczekiwane rezultaty, niezbędna jest systematyczność oraz realizowanie założonego planu edukacji. Bywa, że w natłoku innych obowiązków uczeń gubi się w ilości materiału do powtórzenia oraz przyswojenia. Aby zła organizacja nie stanęła na przeszkodzie w osiągnięciu sukcesu, polecamy kursy przygotowujące do egzaminów, które są dobrą alternatywą dla korepetycji.

Pierwszą formą zajęć w warszawskim Centrum Kształcenia Pitagoras były korepetycje (Warszawa, rok 1997). Z uwagi na błyskawicznie wzrastająca liczbę uczniów, wprowadziliśmy lekcje w grupach. Aby zachować indywidualny charakter zajęć, jaki mają właśnie korepetycje, przeprowadzaliśmy testy i ankiety wśród uczniów, aby łączyć podobnych z podobnymi. Taki sposób doboru uczniów do grup funkcjonuje do dziś. Dzięki temu nasze kursy wyróżniają się bardzo wysoką efektywnością, nie mniejszą niż korepetycje. Praca w grupie na podobnym poziomie jest dla uczniów motywująca i mobilizująca. Zajęcia są bardziej dynamiczne, żywiołowe i twórcze niż korepetycje. Porównując wyniki z egzaminów naszych absolwentów, którzy uczęszczali na korepetycje z wynikami absolwentów kursów przygotowawczych, nie zważyliśmy żadnych różnic, które świadczyłyby o przewadze korepetycji nad zajęciami w grupach. W Warszawie jest bardzo duży wybór w branży korepetycje, a nasze kursy to dobra alternatywa dla zajęć indywidualnych – mamy sprawdzony zespół pedagogiczny, skuteczne metody i dobre programy nauczania.